Община Бургас подпомага издаването на книги от бургаски писатели

Община Бургас продължава традицията да подпомага финансово най-талантливите поети и писатели от града. От 15 април започва набирането на ръкописи, с които се кандидатства за финансова субсидия.

На свое събрание бургаските писателски дружества решиха да се спазва анонимният принцип при предаване и оценка. Назначена е Експертна комисия, която ще се запознае с художествените качества на творбите и ще даде предложение кои от тях да бъдат финансирани. Ръкописи се приемат от 15.04.2015 г. до 15.06.2015 г. в Деловодството на Общината.

Повече подробности кандидатите могат да открият в сайта www.burgas.bg, където е публикуван „Правилник за условията, реда и критериите за предоставяне финансови средства за финансиране издаването на книги на бургаски автори“.

Процедурата за кандидатстване в няколко стъпки:

  1. Предоставянето на ръкописи ще се осъществи в периода 15.04.2015 – 15.06.2015 година /60 календарни дни/.
  2. Работата на експертната комисия ще започне от 16.06.2014 година и ще завърши на 31.07.2015 година /45 календарни дни/.
  3. След приключване на работата, Експертната комисия ще предостави на Постоянната комисия по култура, туризъм, вероизповедания и читалищна дейност към Общински съвет – Бургас своите предложения за финансиране.

Ръкописите се подават съгласно изискванията на Правилника – чл. 4 и чл.5, в Деловодството на Община Бургас, ул. „Александровска“ 26, до Йорданка Ананиева, зам.-кмет „Образование и култура“.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!