Община Бургас осигурява нов ехограф на ДКЦ 2

Община Бургас продължава последователната си политика за обновяване на медицинската апаратура в здравните заведения. По предложение на кмета Димитър Николов и със съгласието на местния парламент, от градската хазна ще бъде дадена първа вноска от сумата, необходима за купуване на нов ехограф. Апаратът ще послужи за нуждите на Диагностично-консултативен център II /бившата Трета поликлиника/. Той е новопроизведен, ще се изплаща на лизинг, а общата му стойност е 60 000 лв.

Последователната общинска грижа за ДКЦ 2 включва закупуване на нов рентген през 2010 година, изграждане на рампа за достъп на хора с увреждания през следващата 2011-та, а през 2015-та ще се кандидатства към Екодоверителния фонд за основен ремонт и саниране на цялото медицинско заведение.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!