Община Бургас кандидатства с проект за реализирането на 5 нови социални услуги

Община Бургас кандидатства с проект за предоставянето на 5 нови социални услуги, с които ще се осигурят необходимите здравни и социални грижи на нуждаещи се деца и семейства.

За реализирането на идеята администрацията ще кандидатства за осигуряването на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, Процедура „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите“ – ЕТАП 2 – предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства“ – КОМПОНЕНТ 1.

Основната цел на процедурата е да се продължи подкрепата на процеса по деинституционализация на грижата за децата, настанени в домовете за деца, лишени от родителска грижа и закриване на тези институции. Сред приоритетите на проекта е на децата да се гарантира семейна среда и достъп до качествена грижа и услуги според индивидуалните потребности.

Изпълнението й ще обезпечи предоставянето на новите социални услуги в общността на територията  на община Бургас, за които е изградена подходящата инфраструктура със средства от Оперативна програма „Региони в растеж“, а именно:

1.     Център за обществена подкрепа, с капацитет 100 и 4 места за спешно настаняване;

2.     Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства, с капацитет 30 места за дневна грижа и 60 места за консултативни услуги;

3.     Дневен център за подкрепа на деца с тежки множествени увреждания и техните семейства с капацитет 30 места за дневна грижа и 60 места за консултативни услуги;

4.     Преходно жилище за деца от 15 до 18-годишна възраст, с капацитет до 8 места;

5.     Наблюдавано жилище за младежи от 18-21 години  с капацитет до 6 места.

Предложението за кандидатстване за финансова помощ за реализирането на петте нови социални услуги ще бъде гласувано на предстоящата сесия на Общинския съвет.

 

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!