Община Бургас е спестила хиляди мегаватчаса енергия със саниране

С хиляди тонове по-малко са и вредните емисии във въздуха

Държавната Агенция за устойчиво енергийно развитие издаде сертификати за спестената енергия и вредни емисии във въздуха на 11 санирани общински учебни заведения в Бургас. Извършеният одит е за изминалата 2014 г. През 12-те й месеца въпросните обновени детски градини и училища общо са спестили 2000 мегаватчаса енергия, а в сравнение с 2013-та са отделили във въздуха с 1000 тона по-малко въглероден диоксид.

Статистиката би била още по-внушителна, но засега са сертифицирани само първите 11 учебни заведения, санирани от Общината с проекти по различни програми през последните години. Иначе към днешна дата напълно обновени са 32 от 34-те бургаски детски градини, както и 70 % от училищата, които са общо 48. С проекти за още няколко сгради, през 2015 г. Бургас върви уверено към завършване на целия цикъл. Това е и един от основните ангажименти, поети от кмета Димитър Николов още в първия му управленски мандат.

С изпълнените мерки за енергийна ефективност и постигнатите резултати, Община Бургас солидарно помага на страната ни да изпълни задълженията си по Протокола от Киото към Рамковата конвенция на ООН за изменение на климата, както и евентуално да спечели дивиденти по Схемата за търговия с емисии на парникови газове. Този механизъм позволява на държави, изпълнили ангажиментите си по протокола и имащи свободни количества емисии, да ги продават на други страни, които се затрудняват с редуцирането на своите квоти парникови газове.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!