Община Бургас готова с проект за коригиране коритото на река Отманлийска

Община Бургас изпраща до Междуведомствената комисия за подпомагане и възстановяване към Министерски съвет готов проект за коригиране коритото на река Отманлийска. За предотвратяването на потенциални нови наводнения е необходимо спешно изпълнение на тази задача.
През годините естественото корито на река Отманлийска е променяно. При една от корекциите е изградено предпазно съоръжение с механизъм за улавянето на нефтопродукти при разлив или авария в тръбопровода към рафинерията.
Старото устие на реката е било засипано и застроено, а за вливането на Отманлийска в морето е била поставена метална тръба. В по-горната част на течението коритото на реката също е било засипано заради изграждането на път към северната дига на Рибарското селище. Някои от изградените съоръжения сега са частично разрушени.
Проектът за корекция предвижда да се възстанови естественото русло на река Отманлийска, а устието към морето да бъде изместено извън границите на Рибарското селище, съгласно плана за регулация и застрояване.
Дигата на старото речно корито, по която преминава пътят към Нефтеното пристанище, ще бъде отворена. Там ще се осигури кота на преливане, което ще дава възможност за улавянето на нефтени разливи.
Проектът предвижда още да се изгради нов мост на мястото на сегашната пътна връзка към Рибарското селище.
По течението на реката е предвидена  подмяна на старите мостови съоръжения с нови и реконструкция на тези в обхвата на главния път Бургас-Созопол.
Според проекта, корекциите на речното корито ще се правят с естествени материали. Идеята е по този начин то да се вписва по най-добрия начин в околната среда и в същото време да се предотвратят евентуални разливи при повишаване нивото на водата.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!