Община Бургас възстановява унищожена гора

Община Бургас ще получи безвъзмездна финансова помощ за възстановяване на горските масиви край кварталите „Банево“ и „Ветрен“. Тя е в размер на 124 702, 83 лева. Залесяването на тази част на Бургас е по проект „Възстановяване на дъбовите  гори в лесопарк „Минерални бани“, с който Общината кандидатства пред Държавен фонд „Земеделие“. 82 процента от сумата се осигурява от Европейския съюз, а останалите 18 – от държавния бюджет.
Инвестицията трябва да бъде направена в срок от 24 месеца от датата на получаване на финансовата помощ.
Теренът, който ще бъде залесен, е с площ от 92 декара. Растителността там е била унищожена при пожар преди години. За да се избегне подобен инцидент в бъдеще, са предвидени мерки срещу възникването и разпространението на пожари.  В пет депа ще има на разположени технически средства и материали за гасене. През гората ще минава път, изграден от минерализирана настилка. Той едновременно ще спира разпространението на огъня и по него при нужда противопожарен автомобил ще може да навлезе във вътрешността на гората.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!