Общината глобява строителите на „Арена Бургас“

Община Бургас ще наложи глоби на фирмите, изграждащи модерната спортна зала „Арена Бургас“ в комплекс „Изгрев“. Причината е многобройните сигнали от граждани за замърсяване при транспортиране на строителните материали.

При извършване на ежедневните проверки на строителната площадка, общинските еко-инспектори установиха, че на датите 12, 17 и 19 август камионите, с които се превозват материалите, не спазват изискването за покриване на каросериите, откъдето идва и замърсяването.

Общината връчи предписания на основния изпълнител на обекта още в началото на месец януари, както и в края на месец юли, за да не се допуска запрашаване на околното пространство с прахови частици, да не се допуска замърсяване при строителството, да се покриват каросериите на автомобилите при транспортиране на материали и да се измива ходовата част на машините, напускащи строителната площадка.

По наредба актовете за нарушение за юридически лица са в размер от 100 до 50 000 лева. Те ще бъдат връчени на фирмите до края на седмицата.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!