Обществено обсъждане на отчет 2013 г. и проектобюджет 2015 г. в община Несебър

В рамките на няколко дни в Несебър и съставните селища на общината се проведе обществено обсъждане на отчета 2013 г. и проектобюджета за 2015 г. То бе организирано, за да се информират жителите за изпълнението и разчета на приходите, за разходната част, за свършените проекти и приоритетите в работата на общинска администрация.

Отчетът бе представен от кмета на община Несебър  Николай Димитров, заместник-кметът по „Бюджет и финанси“ Иван Гургов и началник-отдел „Инвестиционна политика“ Сюрея Юсуф. На общественото обсъждане присъстваха зам.-кметове, ръководители на отдели, служители на общинска администрация, жители на община Несебър, които освен с финансовата част, бяха запознати със завършените проекти и строително-ремонтните дейности, както и с бъдещите идеи, които ще бъдат реализирани.

Зам.-кметът по „Бюджет и финанси“ Иван Гургов представи  подробнен отчет за усвоените средства и разходите в бюджета на общината за 2013 година. На фона на постигнатото през предходната година, кметът Николай Димитров от своя страна представи проектобюджета за 2015 година.

В бюджет`20`5 са предвидени 55 млн. лв., като се очаква и остатък от 2014 г. в размер на 13 млн. лв. Активната приоритетна социална политика и грижите за хората–от най-малките жители до най-възрастните, остават и валидни и занапред. Достатъчно средства ще се отделят за образование, помощи за новородени  и  ин-витро процедури,  за нуждаещите се от хемодиализа, за Домашния социален патронаж, Центъра за социална рехабилитация и интеграция, Центъра за обществена подкрепа.

Несебър, който стана бейби бум град за 2013 година, отделя специално внимание на най-малките – от осигуряването на достатъчно места за малчуганите в детските заведения до приготвянето на място и по всички държавни  изисквания и норми на  храната в детските градини. Несебър е общината, на чиято територия се намират едни от най-модерните и съвременни детски заведения с всички удобства, както за възпитаниците им, така и за служителите там.

Ще продължи финансирането на читалищната дейност, а не на последно място общината ще работи усилено за подобрява на инфраструктурата, за да се обнови и облагороди цялостната визия на най-голямата туристическа агломерация.

В бюджета за 2015 година са планирани средства за обособяването на Оперативно звено „Общинска полиция”, което по закона за МВР е административно подчинено на РПУ – Слънчев бряг, но ще функционира приоритетно за нуждите на общината. Допълнителната грижа за сигурността се налага поради факта, че община Несебър посреща най-много туристи в България и трябва да бъде осигурена безопасността на гостите и местните жители.

„Несебър е стабилна община и води политика на планиране, а не на оцеляване. Това е стратегическо, последователно и дългосрочно планиране в социалната сфера, образованието, инфраструктурата и др.“, подчерта кметът Николай Димитров.

На общественото обсъждане бе дискутирано какво е изградено до момента, какви проекти са реализирани и какво предстои да бъде направено занапред, както и каква е стратегията за развитие на общината до 2020 г. Градоначалникът съобщи, че се работи по приоритетните политики, а стратегията за развитие е отворена за нови идеи, които ще внасят подобрения във визията на общината.

В Стария Несебър гражданите вече са забелязали ползата от предприетите конкретни мерки, които са подобрили статуса на града. На древния полуостров, привличащ хиляди туристи от страната и света, бе реставрирано старото кметство, направи се първа копка на новата детска градина, а на северния скат тече проектиране, като се очаква там да бъдат изградени детски площадки, фитнес на открито, спортна площадка, места за отдих и почивка за жителите и посетителите на града.

В Новата част се предвижда изграждане на „Общински център за изследване на Черноморската флора и фауна, ботанически и природонаучен музей“, като за реализацията на проекта ще се търси финансиране по европейски програми. Градът напредва и в инфраструктурно отношение, като от изключителна важност и от огромно значение за целия район са изграждането на Претоварна станция за отпадъци и  на пречиствателната станция в Равда.

Разширяване на пътища също бе сред разискваните въпроси. В момента тече усилена работа по строително-монтажните дейности на кръговите кръстовища, велоалеите и озеленяването на прилежащите площи в началото на Несебър, което цели  облекчаване на трафика и улесняването на достъпа до кв. „Черно море“, както и създаване на още по-привлекателен облик на града. В гореспоменатия квартал, отвори врати една от най-модерните детски градини в страната – ЦДГ „Моряче“, прокарано бе улично осветление, а след полагането на тръби и кабели към сега строящите се обекти ще бъде направено финално асфалтиране на пътя.

Най-малките жители, както и хората, обичащи да спортуват, също не са забравени – в кв. „Черно море“ предстои изграждането на детски площадки, спортна площадка и фитнес на открито. Само след няколко седмици – на 9.12.2014 г., предстои първа копка на Многофункционална обществена сграда – културен център и подземен паркинг в Новия град. Обектът ще бъде изграден до пощата на пл.“Жулиета Шишманова“.

„Всички проекти, които се реализират или предстои да бъдат реализирани са факт, благодарение на следваната стабилна политика на управление на цялата община и общите усилия на общинския съвет и общинска администрация“, обобщи кметът Николай Димитров.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!