Обучават НПО за намаляване вредите от употребата на наркотици

На 16, 17 и 18 юли 2015 година в гр. Бургас, хотел „Атаген” ще се проведе обучение за неправителствени организации, работещи в сферата на наркоманиите на тема: Намаляване на вредите от употребата на клубни наркотици и промоция на безопасен нощен живот.

Обучението се организира в рамките на Проект „Bumblebees“ от Сдружение „Доза обич” – гр. Бургас и Radix/Infodrog – Цюрих, Швейцария.

През последните години се наблюдават промени в тенденциите на употреба на наркотици, както в България така и в европейски и световен мащаб. Те са свързани с изместване на инжекционната употреба на хероин към масова употреба на т.н. клубни дроги /амфетамини, метамфетамини, екстази и др./ В отговор на тази потребност проект „Bumblebees” развива иновативна практика за намаляване на рисковете от употребата на синтетични наркотици и промоция на безопасен нощен живот в Бургас.

Целта на обучението е да помогне на участниците да получат ценни знания и практически умения, за да стартират работа по идеологията за безопасен нощен живот в страната.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!