Обсъждат плана за управление на резерват „Пясъчна линия”

Обществено обсъждане на „План за управление на поддържан резерват „Пясъчна линия” ще се проведе 2 април 2015 г. от 14,00 часа, в залата на Народно читалище „Отец Паисий“, гр. Созопол, ул. „Аполония“ № 1.

Резерват „Пясъчна лилия” е разположен в землището на гр. Созопол. Там се намира най-голямото находище на пясъчна лилия в България. Растението е известно още като „царицата на пясъците” , „пясъчна фея” и „пясъчен крем”. Находището с площ 4 дка се обявява за резерват през 1962 година, а през 1973 година територията му се увеличава на 0,6 ха.

Проект на плана за управление на поддържан резерват „Пясъчна лилия“ е достъпен на интернет страниците на портал за обществени консултации (http://www.strategy.bg/) и на сайта на РИОСВ-Бургас (http://www.riosvbs.eu/). Всички заинтересовани страни могат да предоставят писмени становища, мнения и препоръки в РИОСВ- Бургас или на срещата за общественото обсъждане.

Възложител на плана за управление е РИОСВ-Бургас, а изготвянето му се финансира от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма “Околна среда 2007- 2013 г.”.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!