Обсъждат опазването на генофонда от местни зеленчуци в ПП „Странджа“

Опазването на безценният генетичен ресурс на наследените от бабите ни зеленчукови семена е целта на провеждащият се на територията на ПП „Странджа” тридневен семинар. В него вземат участие специалисти, които от години се занимават с производството на зеленчуци от наследени семена.unnamed

Организаторите от сдружение „Хора и Природа” неслучайно избраха именно територията на парк „Странджа”. Тук в населените места болшинството от хора не купуват семена за разсад, а произвеждат семенен материал сами. Той се взема от първият плод /първак/ на плододаващото растение, изсушава се и се прибира в платнени или хартиени торбички до следващата година. Така родните сортове все още могат да се намерят на цялата територия на парк „Странджа”.

В проекта „Наследените семена – връзка между хората и природата в урбанизиращата се среда” вземат участие представители на норвежкият институт за горите и ландшафта. Те представиха пред българските си колеги опита си  в консервацията на растителни генетични ресурси на НордГен и в националните им колекциони на полетата.
GАсмунд Асдал говори също за съхраняването на защитените територии, на които растат дивите родственици на растенията. Особено интересно за участниците беше да научат за Свалбард – глобалният трезор на семена. В хода на семинара Стивън Барстоу представи дейностите по координирането на мрежата „Пазители на Норвежките семена”.

Домакините от ПП „Странджа” не без гордост показаха на участниците във форума специализирания разсадник на ДПП „Странджа” в местността „Качул“ където в оранжерийни условия и на открито в момента се отглеждат млади растения от 11 редки местни растителни вида.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!