Обсъждат интегрираната морска стратегия на България

На 7 март /вторник/ от 11:00 часа в зала „Компас“, х-л „България“ ще се проведе заключителното обсъждане на проекта за Интегрирана морска стратегия на Република България.

Областните управители на областите Бургас, Варна и Добрич подписаха Меморандум за сътрудничество в областта на черноморските политики през 2013 г.  Меморандумът е плод на интереса на трите области за изготвяне на Национална морска стратегия на Република България. Като втора стъпка бе сформиран Координационен съвет, който започна събиране, анализиране и обобщаване на данни и информация. Подготвеният проект на Стратегията бе представен по време на кръгла маса проведена в Бургас на 19 септември 2014 година.

В заключителното обсъждане на проекта участие ще вземат областните управители на Бургас, Варна и Добрич, Институт за регионални стратегии- Бургас,  Черноморски институт- Бургас, с чиито съвместни действия  бе разработен проектът. Присъствие са потвърдили още представители на държавни институции с отношение по темата, Институт по океанология, Морски клъстер България, Бургаска морска асоциация, Българска морска камара и др.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!