Образователните институции на територията на община Несебър отчетоха готовност за начало на учебната година

Преди няколко дни в заседателната залата в сградата на общината, кметът Николай Димитров прие ежегодния отчет на директорите на общинските училищата и детските градини, относно проведената за началото на учебната година подготовка.Обсъдени бяха широк спектър от въпроси свързани с организационната, материално-техническата и кадровата обезпеченост за новия сезон.

Обсъдени бяха дейности и мероприятия предприети във връзка с рехабилитация или пълно подновяване на класни  и некласни помещения.

Дневният ред на срещата включваш въпроси относно  осигуреността с учебници, учебни помагала и ЗУД за старта на учебната година; осигуреността за отоплителния есенно-зимен сезон (договори за отопление, доставка на гориво, средства за отопление, проблеми с отоплителните инсталации;осигурени санитарно-хигиенни условия в съответствие с нормативните изисквания; необходимост от мерки за осигуряване безопасността на пътя в районите на детските градини или училищата; освежаване на спортни площадки и площадки по БДП.

 Важна тема на разговора бяха мерките за пълния обхват на подрастващите  в образователния процес. За целта в детските заведения на територията на общината е въведен пълен цикъл на обучение , обхващащ   децата от началото на първа група до въвеждането им в класните стаи. По този начин не се допуска общоприетата доскоро практика бъдещите първокласници да бъдат прехвърлени на родителски грижи през натоварения летен сезон. Още една благоприятен факт  способстващ засиления родителски интерес  е наличието на собствени кухни във всяко детско заведение.По този начин се осигурява прясна и топла храна за малчуганите, подготвяна по рецептурник одобрен от МНЗ.

Отчетените  на срещата резултати бяха оценени като много добри. Плановите  ремонти,  приключват до началото на учебната година и  обучителния процес ще стартира в подновени и освежени помещения и сгради.

Община Несебър е пряко и отговорно ангажирана с качеството на базите на училищата и детските градини  на своята територия и ежегодно отделя значителни  средства от бюджета си за подобряване на средата, в която  децата се учат и развиват.

 

 

 

 

 

 

 

 

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!