Образованието трябва да се превърне в национална кауза

Бизнесът и образованието трябва да вървят заедно, каза на среща с работещи в сферата на образованието и бизнеса в Област Бургас водачът на листата на Коалиция „БСП лява България” за 2 – МИР – Бургас Петър Кънев.

Общо бе становището, че за да има приемственост трябва да се създаде много добра интеграция между средното и висшето образование. Нужна е ясна държавна политика и приемане на дългосрочна програма за развитие на образованието.

В дискусията под надслов – „Образованието и науката за бизнеса и Бизнесът за образованието и науката” участваха доц. д-р Маруся Любчева, доц. Благой Мечков, проф Ваня  Добрева, доц Кирчо  Атанасов, доц .Атанаска Тенева, Уляна Пачева, университетски преподавател и учени, директори и учители от средното образование, представители на бизнеса, медии.

Участниците в срещата се обединиха около тезата, че образованието трябва да бъде национална кауза, без партийни и политически пристрастия.Трябва да има подкрепа за университетите в страната, като се приеме регионална политика за тях, защото специалистите там най – добре знаят какви са потребностите в районите.

Направено беше предложение да има данъчни преференции за бизнеса, който инвестира в образованието, за намаляване на административните тежести както в образователната сфера, така и за бизнеса.

Държавата трябва да има ясна визия за своите приоритети, за да може ефективно да използва иновативността и интелигентността на младите хора с висока квалификация.

Петър Кънев подчерта, че ясни правила са нужни и за бизнеса. За да може да се планира по – дълготрайно и да се прогнозира нуждата от кадри и специалисти.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!