Областна администрация Бургас реализира проект по програма „Леонардо да Винчи“

Областна администрация Бургас бе домакин на обучителна конференция „Дигитални документи в облачни технологии – възможности и ползи за публичния сектор“, по време на която повече от 20 служители от държавната институция, както и чуждестранни партньорски организации бяха обучени по темата.
Събитието се проведе в рамките на проект „По-разумни публични администрации в ЕС “, финансиран по Програма „ Леонардо да Винчи 2007-2013 ”.
Партньори в изпълнението на проекта са Областна администрация – Бургас, Институт за работа и техника- Германия, Анатолики S.A. –Гърция, Градски съвет на Мурсия – Испания и Институт за креативна дейност – гр. Лодж, Полша.
Презентации по темата представиха гост-лектори от Община Бургас, Бургаски свободен университет и представители на частния IT сектор.
В рамките на проекта са предвидени посещения на публични администрации за обмяна на опит. Проведеното в Бургас събитие е пето по ред за проекта. До момента обучения са реализирани в Германия, Полша, Гърция и Испания.
Това е първият проект по Програма Леонардо да Винчи, който реализира Областна администрация Бургас. Проектът има за цел да подобри нивото на използваните информационни и комуникационни технологии, в частност облачни технологии в Европейските публични администрации.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!