Областен информационен център – Бургас организира „Ден на отворени врати“

Областен информационен център – Бургас /ОИЦ/ организира „Ден на отворени врати“ на 2 април /четвъртък/ 2015 година от 11 часа до 16 часа. Офисът на ОИЦ – Бургас се намира на ул. „Трапезица“ № 5. Там можете да се запознаете с дейността на центъра, практическите насоки и възможности за кандидатстване по оперативни програми за периода 2014 – 2020 година.

Във връзка с провеждането на инициативата „Да създадем заедно България 2020“ всеки посетител на центъра, ще има възможността да даде своите предложения за подобряване начина на живот, чрез европейски средства.

До момента само в ОИЦ Бургас инициативата е събрала над 1000 предложения от 15-те открити приемни за граждани във всяка една от общините,

До края на следващата седмица ще бъдат събрани всички попълнени анкетни, както и тези подадени на електронната поща на центъра – oic.burgas@gmail.com. След това резултатите ще бъдат обобщени за всяка една община от областта поотделно, като основните предложения ще бъдат анализирани в детайли.

Втората част на Кампанията е предвидена да се проведе от 16-ти до 30-ти април, когато анализът, изготвен на базата на предложенията на жителите на населените места, ще бъде предоставен на представители на съответната община, за която те се отнасят. На тези срещи ще бъдат поканени граждани и бенефициенти, на които ще бъдат раздадени и информационни материали, отнасящи се до новия програмен период 2014 – 2020 година.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!