Обзор ще има младежки център за спорт и социални дейности

Правителството прехвърли днес на община Несебър правото на собственост върху две едноетажни сгради на ул. „Отец Паисий” №20 в Обзор. В момента в едната от тях е библиотеката на Народно читалище „Изгрев 1927”.

Придобиването сградите от общината ще позволи надграждането им за построяване на младежки център за спорт и социални дейности.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!