Обзор е домакин на международен младежки обмен

Град Обзор е домакин на международен младежки обмен, финансиран по програмата Еразъм+, на тема “Доброволчеството: Инструмент за овластяване на младежта”.

От 31-ви август до 8-ми септември, млади хора от Испания, Италия, Гърция, Северна Македония, България, Турция и Румъния, се обучават на тема доброволчество в красивия морски град Обзор. Целта на проекта е отношението на младите хора към доброволчеството да бъде развито и променено в позитивна посока и да даде възможност на участниците да научат повече за това как могат да бъдат полезни в обществото. В програмата на обмена са включени открити сесии за младежи и организации от местната общност, по време на които те ще имат възможността да научат повече за възможностите, които предлагат програмите Еразъм+ и Европейски корпус за солидарност. 

Като част от програмата, участниците в проекта, се срещнаха с кмета на град Обзор – Христо Янев. Бяха дискутирани темите за доброволческите инициативи и как те биха могли да бъдат подкрепяни от местната общност и от местната власт. Г-н Янев изрази благодарност за включването на младежи от град Обзор в дейностите на проекта и насърчи младите хора да продължават да развиват потенциала си в посока на доброволческата работа. 

 

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!