Ново техническо оборудване за професионалната Гимназия по транспорт в Бургас

* Тя е единственото училище в Бургас в списъка на МОН със спечелено национално финансиране за закупуване на съвременна техника за практическите лаборатории

Предстои модернизиране на материално-техническата база в работилниците по учебна практика на  Гимназията по транспорт в Бургас чрез закупуване на най-съвременно техническо оборудване. Училището ще се сдобие с нова лаборатория за електрически и хибридни автомобили и работилница за диагностициране и ремонт на отделни елементи от електроинсталацията на автомобила. Иновациите по гимназията са по проект „Иновативно професионално образование чрез партньорство с бизнеса“,  финансиран от Министерството на образованието и науката по Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“, модул „Модернизиране на системата на професионалното образование“. Училището по транспорт е единственото от Бургас, заедно с още 24 училища от страната, което е в списъка с одобрени проекти на Министерството. 

Лабораториите ще бъдат модернизирани с ново поколение симулатор за леки електрически превозни средства – електрически велосипед /E-bike/, скутер и електромобил, симулатори на хибридна и електрическа системи, хибриден двигател TOYOTA с хибриден силов агрегат, преносим компютър, работна маса и специална количка с всички възможни инструменти.

Общата стойност на проекта е 80 000 лв., а основна партнираща организация е „Бургасбус“ ЕООД.

Реализацията на проекта ще обхване 191 ученици от специалностите „Автотранспортна техника“, „Автомобилна мехатроника“ и „Спедиция, транспортна и складова логистика“, които ще придобият практически умения и навици за диагностициране на системите на електромобила и за работа в реална трудова среда.

Подобряването на материалната база на Професионалната гимназия по транспорт е в съответствие със съвременните изисквания на пазара на труда и е изцяло съгласувано с автотранспортния бизнес. Целта на този вид обучение е бързото адаптиране на младите специалисти при тяхната реализация на пазара на труда след завършване на образованието им.

Компаниите от автомобилната индустрия в Бургас, които влязоха в настоятелството на ПГ по транспорт също ще допринесат за модернизиране на кабинетите с техническо оборудване като дизелов и бензинов двигател, горивни уредби, автоматични и ръчни скоростни кутии.

Модернизирането на лабораториите и учебните зали е в синхрон с напълно обновената визия на сградата на Професионалната гимназия по транспорт и идеята й за възраждане на привлекателността на професионално образование сред младите хора.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!