Нови улици ще има в Сарафово

С решение на Министерство на правосъдието имоти – публична държавна собственост се обявяват за частна държавна собственост и се предоставят безвъзмездно на община Бургас. Имотите са с обща площ 7502 кв. м и се намират в квартал Сарафово. Те ще бъдат използвани от общината за изграждане на нови обслужващи улици и обособяване на квартали.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!