Нови методики за наемането на морските плажове

Правителството прие нови методики за определяне на минималните размери на концесионното плащане и на наемната цена за морските плажове, съгласно Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.

С тях ще бъде постигнато справедливо разпределение на икономическата изгода при предоставянето на концесия на морски плаж между концесионера и концедента и от отдаването под наем на морския плаж между наемателя и наемодателя.

Основните задължения на концесионера и наемателя ще бъдат задължителните дейности на морския плаж (водно спасяване, обезопасяване на прилежащата акватория, здравното и медицинско обслужване и санитарно-хигиенно поддържане).

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!