Нова улица свърза стария и новия Созопол

Нова улична отсечка, свързваща старата част на Созопол и новия град бе открита днес. По стар български обичай лентата бе прерязана от стопанина на града – кмета Панайот Рейзи и председателя на общинския съвет Красимира Германова.

Улицата улеснява движението за новия град, като още преди да се влезе в самия Созопол водачите могат да се отклоняват за да влязат в новата част на града без да ползват кръговото движение до сградата на общината. Отсечката има връзка и с парка до Созопол.

Проектът е на стойност над 1,5 млн. лева, като средствата са изцяло общински, влезли след разпродажба на общински терени.

Предстои доизграждане на улицата и в следващия квартал.

Продължава изграждането на улична мрежа „Провлака“, заедно с Крайбрежна алея, на стойност 2,6 млн. лева. Така градът ще се отвори към морето и яхтеното пристанище. Крайбрежната алея  е с обособена 210- метрова пешеходна зона и павирана улица. Предвидено е модерно улично осветление с енергоспестяващи лампи, предпазни парапети, както и зелени площи и нови 28 дръвчета.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!