Нова градска галерия ще отвори врати в Поморие

Старата митница в центъра на Поморие скоро ще се превърне в модерна галерия, съобщават от Община Поморие. Сградата ще бъде реконструирана по проект „Осигуряване на достъп до културно наследство и културни продукти в Община Поморие чрез отваряне за посещения на сгради с културно-историческа стойност и разработване на нови дигитални съдържания в областта на културното наследство”. Всички средствата по проекта Общината ще получи безвъзмездно по Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства”, финансирана чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2009-2014 г.

Основната цел на проекта е да възстанови, запази и популяризира културното наследство в община Поморие, като осигури достъп до него за широката общественост. При изпълнение на проекта ще се извърши преустройство и реставрация на сграда-паметник на културата, която ще отвори врати като нова градска галерия. В нея ще се излагат произведения на изкуството, ще се организират творчески срещи, пленери, камерни концерти и др. културни събития. В резултат от дейностите по проекта съществуващият фонд от движимо и нематериално културно наследство ще бъде дигитализиран като ново съдържание в Интернет, което ще се поддържа и обновява непрекъснато и след края на проекта.

Проектът ще допринесе и за популяризирането и развитието на културния туризъм в Поморие, което от своя страна ще удължи продължителността на туристически сезон

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!