Новата пречиствателната станция в Поморие тръгна

Пречиствателната станция за отпадъчни води в град Поморие  вече е официално открита. Тя е напълно автоматизирана, облекчена от експлоатационна гледна точка и отговаря на всички европейски изисквания. Станцията може да обслужва 56 626 еквивалент жители, от град Поморие и кв. „Сарафово”, град Бургас, до крайния експлоатационен период – 2042 г.

Реконструкцията и модернизацията на ПСОВ – Поморие включва: механично, биологично и третично пречистване на отпадъчните води; стабилизиране и обезводняване на утайките. Пречистените отпадъчни води се изливат на една морска миля в Черно море. Предимствата на обекта са: наличие на гъвкава технология, съобразно нуждите на сезонното натоварване; постигнато отстраняване на биогенни елементи – азот и фосфор, за да бъде защитено биоразнообразието в морската акватория; обеззаразяване на пречистените отпадъчни води по време на туристическия сезон; биофилтърна инсталация за третиране на въздуха, преди изпускането му в атмосферата.

 Изпълнител на обекта е ДЗЗД „ПОМОРИЕ ЕКО“, обединяващо „ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ“ АД И „ХИДРОРЕМОНТ – ИГ“ на стойност 32 856 049 лв. с вкл. ДДС.

Проект „Реконструкция и модернизация на пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) – Поморие и реконструкция и рехабилитация на ВиК мрежа на гр. Поморие” е финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Кохезионния фонд и държавния бюджет на Република България.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!