Новата „Конкурентоспособност“ е готова, чака съгласуване с МС

Днес бе публикуван проект на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020. Това е шестият вариант на програмата, който Министерството на икономиката представя. Програмата претърпя серия от корекции в резултат на четирите проведени заседания на тематичните работни групи. Новата версия на програмата отразява и получените официални коментари от страна на Европейската комисия. Новият текст е предложен за съгласуване от Съвета за координация при управлението на средствата от Европейския съюз и ще чака одобрение от страна на Министерски съвет. Програмата трябваше да бъде изпратена за одобрение до вчера в Европейската комисия, за да има шанс да заработи от началото на 2015г.

До този момент от правителствената пресслужба съобщават за изпращане до Комисията единствено на оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. Очаква се тя да бъде одобрена до края на таз година. Оперативната програма ще осигури близо 1,54 млрд. евро, европейско и национално финансиране, за подобряване на социално-икономическото и териториално развитие, генериране на растеж и заетост в българските региони.

Съдбата на „Иновации и конкурентоспособност“ засега е неясна. Ако текстът ѝ не бъде изпратен до Европейската комисия възможно най-скоро, тя ще бъде разгледана най-рано юни догодина.

Програмата е приемник на ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013 г.“ и ще разпределя средствата си по 5 приоритетни оси: Технологично развитие и иновации, Предприемачество и капацитет за растеж на МСП, Енергийна и ресурсна ефективност, Премахване на пречките в областта на сигурността на доставките на газ и Техническа помощ. Най-много финансиране ще получат малките и средни предприятия – над 50% от всички предвидени ресурси.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!