Новата детска градина скоро ще посреща деца и учители

Детската градина в квартал „Север”, изградена по първата публична инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите”, е готова да посрещне своите деца. Проектът е на стойност  998 500 лв., които са 100 % безвъзмездна финансова помощ от държавния бюджет.

Сградата е едноетажна, със самостоятелен вход и е предвидена за две групи, общо 50 деца. За двете групи са обособени самостоятелни занимални с кътове за хранене, спални, гардеробни и тоалетни. Децата ще могат да спортуват в модерен физкултурен салон. За административния състав са предвидени стая за учители, кабинет за директор и кабинет за медицинско лице. За зареждането на храна има самостоятелен вход с помещение за съдове и две помещения за разливане на храна за всяка група. Изпълнени са всички енергийно-ефективни мерки. Положена е топлоизолация по фасадните стени, покрива и подовете.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Външното пространство е озеленено, изградени са четири вида различни площадки според изискванията за проектиране на детски и учебно-възпитателни заведения – за спортно-подготвителни, сюжетно-ролеви, конструктивни и подвижни игри. Около площадките и входа на сградата са ситуирани пейки.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!