Никой в Поморие не иска да санира безплатно

Собствениците на нито една от 13-те допустими за участие в Програмата за енергийна ефективност сгради в Поморие, не са взели решение дали да кандидатстват за безплатно саниране.

Кметът Иван Алексиев и екип от администрацията на Община Поморие проведоха разяснителна кампания сред собствениците на апартаменти, които имат право да се възползват от националната програма. На срещите подробно бяха обяснени стъпките, които трябва да бъдат предприети от страна на собствениците, за да кандидатстват за безплатно саниране.

„От страна на Общината сме в пълна готовност да изпълним задълженията си, но първата стъпка е на собствениците. Те трябва да се организират, да постигнат единодушно съгласие и да подадат заявление за кандидатстване в Общината. От там нататък действаме ние. Сформирал съм екип, който да отговаря на всички въпроси и да оказва всякакво съдействие. Интерес има, но резултати още не”, каза кметът Алексиев.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!