Нивото на Камчия постепенно спада

Нивото на р. Камчия спада, съобщават от Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморския регион. За да се осигури свободен обем днес в община Бургас се изпускат язовирите ”Курбара дере”, ”Арнут дере 1”, „Маринка“ и „Дермендере”.

Преливат през преливника и се изпускат язовирите „Арнут дере 2” в община Бургас,  в Средец – „Зорница 1′ и  ‘Росеново’ (Върлата пътека) и в община Приморско – язовир  „Ново Паничарево”.

Потенциално опасни са водоемите, които се намират в населени места и в близост да инфраструктура, поради което те са обект на постоянно наблюдение.

За момента не се очакват сериозни валежи.

Ежедневният контрол се осъществява от БДЧР. Очаква се през март да приключи конкурсът за попълване щата на дирекция „Контрол за ползването на водите и състоянието на водостопанските системи и водни обекти“ със седалище Бургас. Срокът за подаване на документи за длъжността е 19 февруари.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!