Нестандартен час по околен свят в СУ „Любен Каравелов“ – Несебър

 С огромен интерес премина часът по околен свят във II „г“ клас с класен ръководител Наталия Антонова на тема „Опазвам света на животните“. Това стана възможно със съдействието на гл. експерт  в отдел „Екология“ в община Несебър Диана Минкова. Тя предостави на децата Червената книга в три тома – „Растения и гъби“, „Животни“ и „Природни местообитания“.

Второкласниците се запознаха с изключително актуалната тема за опазването на животинския свят както в България, така и по света. Научиха кои са застрашените от изчезване видове и какви са предприетите мерки за тяхното опазване, разгледаха с любопитство Червената книга, зададоха много въпроси за екзотични и непознати за тях представители на фауната и обогатиха своята екологична култура.

В края на часа в СУ „Любен Каравелов”  всяко дете получи като подарък екохимикал, книжка и диплянка с информация за екотуристическата мрежа в подножието на Източна Стара планина „Величествен Балкан, Лазурен бряг и Хилядолетна история“.

 

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!