НЕСЕБЪР ФИНАЛИЗИРА ОЩЕ ЕДИН ПРОЕКТ ЗА ПО-ЧИСТА ПРИРОДА: ОТПАДНИТЕ ВОДИ – НА 2,5 КМ В МОРЕТО СЛЕД 1 ЮЛИ

Несебър финализира още един проект (след старта на Претоварната станция за отпадъци в края на май) за създаването на качествен туристически продукт и това е изграждането на дълбоководно заустване на пречистени отпадъчни води от ПСОВ – Равда, част от проект „Събиране, пречистване и отвеждане на пречистените отпадъчни води на агломерация Несебър – Слънчев бряг – Равда“ по Приоритетна ос 1 на ОП „Околна среда 2007 – 2013 г.” за подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води“. Днес официално лентата на завършения инфраструктурен проект прерязаха кметът на община Несебър Николай Димитров, Благой Филипов, председател на Общински съвет – Несебър, Вълчо Чолаков, областен управител на Бургас, Таня Манолова, директор на РИОСВ – Бургас, инженер-резидентът Янко Андреев, Ганчо Тенев, директор на ВиК-Бургас и Янчо Илиев, заместник-кметът на община Поморие, която е асоцииран партньор по проекта.

Малко преди официалния старт на съоръжението кметът Николай Димитров сподели, че този проект е важен за община Несебър. Той подчерта, че приоритет в работата на местната власт е опазване на природата като цяло и в частност- околната среда и водите, тъй като общината приема най-много туристи през летния сезон. Градоначалникът обясни, че от юли системата от тръби, положени по дъното, ще отвежда пречистените отпадъчни води на 2.5 км навътре в морето, съгласно всички съвременни екологични норми и международни стандарти. Новите пречиствателни съоръжения, свързани със станцията в Равда,  ще бъдат готови изцяло наесен. Кметът изказа благодарност на правителството, на Министерството на околната среда и водите, за пълното съдействие, което са оказали по време на изпълнението на проекта. Градоначалникът не пропусна да благодари и на своите колеги от общинска администрация и на колегите от община Поморие за упоритата и всекидневна работа, както и на изпълнителя за успешния финал на дълбоководното заустване.

Областният управител Вълчо Чолаков изрази мнение, че съоръжението е „пример как със съвместните усилия на европейските институции, на местната власт в лицето на община Несебър и община Поморие, на ВиК- Бургас и на правителството, с търпение и много воля се стига до този прекрасен резултат.“ Той също подчерта, че дълбоководното заустване ще доведе до повишаване на екологичните стандарти на водите и морето. С пожелание за още много подобни успешни проекти Вълчо Чолаков завърши своето поздравително слово.

„Днес отбелязваме реализацията на един много важен обект от гледна точка на екологичната обстановка в региона.Обект, който със сигурност ще покаже много скоро функциите си, благодарение на упорития труд на голям екип от хора. Резултатите си заслужават. Скоро ще се убедим, че жителите и гостите на региона ще се радват на по-чисти води и подобрени природни условия след приключване и на разширението на Пречиствателна станция Равда. Ние гарантираме, че ще продължим да съдействаме и при бъдещи проекти на община Несебър в екологично отношение.“, това каза от името на министъра на околната среда и водите Ивелина Василева нейният представител – Таня Манолова, директор на РИОСВ – Бургас.

Зам.-кметът на община Поморие Янчо Илиев, сподели, че това съоръжение е дългоочаквано и е важно, както за община Несебър и община Поморие, така и за акваторията на целия Бургаски залив. Той бе на мнение, че оттук нататък ефектът от готовия за експлоатация обект ще бъде усетен съвсем скоро.

Ползите от дълбоководното заустване освен опазване обществената хигиена и здраве и повишаване качеството на живот в населените места, са и опазване чистотата на Черна море в точката на заустване, съгласно разрешителното, издадено от Басейнова дирекция – Варна. Съоръжението ще намали риска от замърсяване на подземните и крайбрежни води, както и възстановяване на биоразнообразието на растителните и животински видове в Черно море.

 

Кметът на Несебър Николай Димитров, Благой Филипов, председател на Общински съвет – Несебър, Вълчо Чолаков, областен управител на Бургас, Таня Манолова, директор на РИОСВ – Бургас, Ганчо Тенев, директор на ВиК-Бургас и Янчо Илиев, заместник-кметът на община Поморие направиха оглед и на разширението на Пречиствателна станция Равда, която се намира в близост до площадката за дълбоководно заустване.

По време на обиколката в обекта Галя Бабева от Звеното за управление на проекта от страна на община Несебър сподели, че „говорим за разширение на съществуващите мощности, на практика обаче това е нова пречиствателна станция с високотехнологично оборудване, съобразено с всички изисквания за пречистване на водите. В рамките на проекта, който се реализира по  ОП „Околна среда“, ще бъдат изградени и 22 км нови довеждащи колектори и три нови канално-помпени станции и ще бъдат реконструирани още толкова.“

Обновената база ще обслужва Слънчев бряг, Несебър, Свети Влас, Кошарица, Равда и Тънково, с капацитет да бъдат включени Каблешково и Ахелой.

Строително монтажните дейности по Проекта на община Несебър „Събиране, пречистване и отвеждане на отпадните води от агломерация Несебър- Сл. Бряг –Равда“ стартираха през 2013 година. В обхвата на проекта влизат реконструкцията и модернизацията на ПСОВ-Равда, и изграждането на довеждащи и отвеждащи колектори, реконструкция и изграждане на 7 КПС и изграждането на дълбокоморско заустване. Дълбоководното заустване се осъществи посредством две паралелни полиетиленови тръби с условен диаметър Ф 800. За пръв път заустването на пречистените отпадни води е на 2,5 км. навътре от брега и това е изключително важно за безпроблемното протичане на летен сезон 2015 от екологична гледна точка.

ПСОВ Равда се реконструира и модернизира така, че капацитетът и да е за 222 000 еквивалент жители. /29 684 жители, 150 000 туристи в сезон /

Стойността на проекта е 95,8 млн. лева, от които 92,9 млн. лв. БФП и съфинансиране от община Несебър в размер на 2 910 173 лв.

На днешното събитие присъстваха още заместник-кметове на община Несебър, началник-отдели, кметове на съставните селища, общественици и жители на региона.

Припомняме ви, че в края на май бе открита новата и модерна Претоварната станция за отпадъци – Несебър – още един изключително важен и необходим екологичен проект на община Несебър, реализиран по ОП „Околна среда 2007-2013 г.“ за изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Бургас. Съоръжението е високо оборудвано с модерна и съвременна техника и е разположено на над 35 декара. Станцията разполага и със съоръжение за рециклиране на строителни и едрогабаритни отпадъци с капацитет от 20 до 36 хил. т./годишно или 20 т./час.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!