Несебър приключва маркетингов проект

Утре ще се проведе заключителната пресконференция по проект „Иновативен маркетингов подход за развитие на регионален туристически продукт в общините Несебър, Бяла и Долни чифлик”.

Той целеше повишаване на регионалната конкурентоспособност в туризма. Като преки резултати от него се очакват: намаляване на сезонността, привличане на нови пазарни сегменти, намаляване на териториалната концентрация. Наред с това проектът ще допринесе за изграждане на споделен имидж на региона, основан на разнообразни и атрактивни обекти, включени в регионалния туристически продукт, базирани на пет ключови области: „море”, „култура и история”, „защитена природа”, „вино”, „лов и риболов”.

Проектът се финансира по ОП „Регионално развитие 2007 – 2013 г.“

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!