Несебър очарова Дипломат №1 в ЮНЕСКО

Ерик Фалт, зам.-генерален директор на ЮНЕСКО, отговарящ за външните отношения и обществената информация гостува на Несебър. При визитата си в древния град дипломатът остана очарован от хилядолетното културно-историческо наследство, съхранено в музей „Старинен Несебър“ .
Ерик Фалт и Сабина Коломбо – началник-отдел „Връзки с правителствените и неправителствените организации“ към ЮНЕСКО бяха посрещнати в стария Несебър от Златин Чаушев, началник-отдел „Несебър – Световно наследство“ и директора на музей „Старинен Несебър“ Петя Кияшкина.
В книгата за гости на музея дипломат номер 1 в ЮНЕСКО написа, че Световната организация окуражава опазването на културното наследство навсякъде по света, а Несебър е ярък пример за това културно наследство. Високият гост отбеляза още, че музеят поддържа такова ниво, което позволява да разберем по-добре миналото на града.
От името на община Несебър Златин Чаушев поднесе на Ерик Фалт и Сабина Коломбо подаръчни комплекти, представящи достойнствата и непреходното богатство на живописния полуостров.
За да се докоснат до атмосферата и неповторимия чар на града гостите разгледаха най-емблематичните църкви, част от туристическия маршрут „Духовен път“ по проект „Вяра в Несебър“. Визитата им се застъпи с провеждащия се в Несебър Четвърти Балкански симпозиум по археометрия. Това им даде възможност да видят най-новите методи и техники за диагностика и анализ, чрез които се получава информация за елементния и структурния състав на артефактите, за технологията на изготвянето им, суровинната база и произхода на предметите.
Ерик Фалт и Сабина Коломбо са в България като гости на Международен форум на тема „Ролята на младежта в опазването на материалното и нематериалното културно наследство“, който е под егидата на ЮНЕСКО.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!