На 20 и 21 януари общинското данъчно няма да обслужва граждани

Община Бургас предварително се извинява за неудобството, но на 20 и 21 януари 2015 г. ще преустанови режима на административно обслужване и касово приемане на приходи в Дирекция „Местни приходи от данъци, такси и реклама“. През тези два дни специализираният софтуер и служителите ще бъдат изцяло натоварени с изчисляване на дължимия данък върху превозните средства, недвижимите имоти и такса битови отпадъци.

Временната мярка е съобразена със Закона за местното самоуправление и местната администрация, както и със Закона за местните данъци и такси.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!