На театър, музей или на плажа – само срещу касова бележка

От 21 юли всички търговци и институции, които дават билети срещу своите услуги, ще трябва да регистрират и отчитат продажбите си чрез фискален касов апарат. Това гласят последните промени в Наредба Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства, публикувани миналата седмица в „Държавен вестник“.

Касовите бележки ще са задължителни при продажбата  на билети за посещение на музей, спортни събития, концерти, за ползване на шезлонг, чадър на плажа и др.

Изключение от новото правило са билетите, картите, абонаментните карти за превоз на пътници, когато издаването им е задължително съгласно нормативен акт, както и при продажбата на билети, фишове, талони и други удостоверителни знаци за участие в хазартни игри. Тези билети за транспорт или участие в хазартни игри обаче трябва да съдържат трайно вписана при отпечатването номинална стойност и най-малко два защитни елемента върху хартията и/или при печата, както и да са отпечатани по реда на Наредбата за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа.

Досега всички търговци и институции, които продаваха билети, отпечатани по реда на Наредбата за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа, не бяха длъжни да ги регистрират и отчитат чрез фискален касов апарат, напомня приходната администрация. Сега всички те имат един месец от влизане в сила на промените в наредбата – до 21 юли, за да си купят и регистрират в НАП своя касов апарат.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!