На Спирита плащаме само със специална карта

Специална фестивалната карта ще бъде единственото разплащателно средство в рамките на фестивала SPIRIT of Burgas. Картите ще са безконтактни и могат да бъдат зареждани, проверявани за наличност и да се възстановяват суми по тях по всяко време, както и до 1 час след приключване на фестивала на 09.08. Картата ще е валидна само в рамките на фестивала и след това остава за клиента.

Основните пунктове за фестивални карти ще се намират веднага след зоната за проверка на билети, но такива ще има и във фестивалната зона на плажа.

При получаването на фестивалната карта ще се заплаща 1 лев такса за обслужване, но зареждането ще е безплатно.Минималната сума за първоначално зареждане ще бъде 20 лв, а максималната е 200 лв. При всяко зареждане на пари, клиентът ще получава касова бележка за сумата на заредените в картата пари и общото салдо в момента.

Всеки ще може да провери наличността по сметката на всички терминали, разположени на баровете в рамките на фестивала. При покупки от бара няма да се издава бележка, но ще се изписва сумата, която се отнема от наличността по картата. Неизползваната сума ще може да се изтегли от пунктовете за фестивални карти по всяко време, както и до 1 час след приключване на фестивала на 09.08.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!