Скейт парка в Изгрев готов напролет

Модерен и много зелен скейт парк в к-с „Изгрев“  се очаква да бъде отворен в началото на месец май, съобщиха от пресцентъра на Община Бургас. Общината изгражда този обект специално за своите най-млади жители и гости, в годината, когато Бургас е обявен за „Европейски град на спорта“.

Освен самата спортна зона, ще се реконструира и околната алейна мрежа с площ  1 947 м2. Проектът включва и облагородяване на зелени площи, както и доставка на парково обзавеждане. Ще бъдат благоустроени общо 2 571 м2 зелени площи, включително засаждане на 23 бр. широколистни и 20 бр. иглолистни дървета.

Благодарение на широките алеи, новото спортно съоръжение ще е подходящо за практикуването на ролер спортове.  Пространството е проектирано така, че да дава възможност за бързо развитие на начинаещите и приятни моменти при карането за по-напредналите скейтъри и ролеристи.

Паркът ще е подходящо място за провеждане на регионални и международни състезания. Той се изгражда в рамките на проект „Интегриран проект за обновяване на значими пространства в град Бургас“, договор № BG161PO001/1.4-09/2012/019, финансиран по ОП „Регионално развитие“ 2007 -2013 г.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!