Наши природозащитници с приз от Брюксел

Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) и партньорската организация BirdLife International, която обединява 110 природозащитни организации в цял свят, спечелиха наградата за добри практики на Renewables-Grid-Initiative (RGI) в категорията „Опазване на околната среда“.

Призът бе връчен на годишната конференция на RGI в Брюксел. Високата оценка за българската и международната природозащитна организация е за съвместната им работа по превенция на загиването на редки птици при кацане и удар в електропреносната мрежа в България и Судан.

В България, в рамките на проекта LIFE+ „Опазване на царския орел и ловния сокол в ключовите места от Натура 2000“, реализиран между 2009 и 2013 г., бе направено проучване, при което бяха поставени сателитни предаватели на 25 млади царски орела. Според резултатите от проучването причина за смъртта на 67% от тях са токови удари в необезопасени електрически стълбове.

В района на гр. Малко Търново през октомври миналата година са обезопасени осемдесет и три броя електрически стълбове. Дейността е в рамките на проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа” и се осъществява от Дирекцията на Парка.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!