Научна конференция в Бургас дава отговор на въпроса колко ще продължи кризата

На 3 юли в Експо център «Флора» Българската академия на науките организира Ден на отворените врати. В същия тук ще се проведе и Конференция «Науката в полза на обществото». На събитието ще присъства Председателят на БАН акад. Стефан Воденичаров.
На работна среща между учените и местните власти се очаква да присъстват Вълчо Чолаков – Областен управител на Бургаска област, кметът на Бургас Димитър Николов и акад. Никола Съботинов .
В рамките на два модула през деня ще бъдат изнесени доклади от различни области на науката. Присъстващите ще бъдат запознати с перспективите, които стоят пред Бургас, с възможностите за производство на полиетери в региона, с най-новото в областта на оптиката, зеленото строителство, бреговата охрана, със съвременни методи за прогноза на наводнения от проливни валежи. Ще получат и отговор на въпроса: Колко още ще продължи кризата в българската икономиката?

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!