Народният представител от ГЕРБ Румен Желев участва в конференция, посветена на управлението и съхранението на българските гори

Народният представител от ГЕРБ Румен Желев взе участие в научно – практическа конференция на тема „За съвременно управление на горите” под мотото „Отговорно управление – гарант за съхраняване на българските гори“. Тя се провежда в Несебър, а събитието уважиха зам.-областният управител Севдалина Турманова, инж. Ценко Ценов – директор на дирекция „Гори и Лесовъдна дейност” към Изпълнителна агенция по горите, д-р Мартин Борисов от катедра „Лесовъдство” към Лесотехническия университет , инж. Живко Богданов – ръководител на офис „Непкон България ЕООД”.

В дискусията участват експерти от държавните институции, общински и частни организации, отговорни за стопанисването, управлението, ползването и опазването на горите, представители на научните среди, дърводобивни и дървообработващи организации.

„Тук съм не само като представител на законодателната власт, но и като инженер-лесовъд. Мога да заявя, че всички ние, които сме ангажирани с опазването на горите, страдаме отчасти от липса на справедливост. През изминалите месеци често бяхме обвинявани в безконтролно разграбване на горския масив и това показва донякъде непознаването на обществото с аспектите и важните моменти от нашата професия. Ето защо важна задача за нас е да убедим и запознаем обществото в ползите на нашата работа, в професионализма ни и конференция като тази се стреми точно към това. Приветствам този форум, в рамките на който ще обсъдим важни и интересни теми с практическа насоченост. Надявам се всеки следващ да бъде в още по-широк мащаб”, заяви народният представител и член на парламентарната комисия по земеделие и храни Румен Желев, който приветства присъстващите в началото на конференцията. Зам.-областният управител Севдалина Турманова откри форума и също поздрави всички участници в него. „Отговорното управление на българските гори като гарант за съхранението им е тема, която изисква обединяване на усилията на всички експерти. В последните 20 години, за съжаление, това огромно национално богатство бе увредено от човешка намеса. След себе си това доведе до допълнителни щети и рискове за населението. Конференция като тази показва волята за промяна на негативните тенденции и съм убедена, че с общи усилия могат да бъдат реализирани устойчиви модели за развитието на горския сектор. Грижата за гората е и отговорност към бъдещите поколения”, заяви Турманова.

Народният представител от ГЕРБ Румен Желев се включи в дискусиите при различните панели. Голям интерес имаше към първата представена тема, свързана с необходими промени в управлението на горите и представена от д-р инж. Ценко Ценов. Участниците във форума коментираха промените в Закона за горите, Наредбата за сечите, новата наредба за планиране и инвентаризация, както и други, които в детайли са публикувани на страницата на Изпълнителната агенция по горите и подлежат на широк обществен дебат.

Събитието се провежда под патронажа на областния управител Вълчо Чолаков, а негови организатори са Дедал-Оценяване и сертификация, и Непкон България.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!