Народният представител Диана Йорданова взе участие в Европейската парламентарна седмица в Брюксел

Народният представител от ГЕРБ-Бургас Диана Йорданова взе участие в Европейската парламентарна седмица, която се проведе в Брюксел. Тя и други депутати от парламентарната група на ГЕРБ проведоха срещи с председателя на ЕК Жан-Клод Юнкер, заместник-председател на Европейската комисия и комисар по бюджет, финансов контрол и управление на човешките ресурси Кристалина Георгиева, както и ръководителя на българската делегация в ЕНП и заместник-председател на Групата на ЕНП в Европейския парламент Мария Габриел. Акцент в проведените разговори бе т.нар. „План Юнкер“ – инвестиционен план на стойност 315 млрд. евро, който се очаква да даде тласък на европейската икономика.

„В рамките на Европейската парламентарна седмица проведохме предвидени междупарламентарни срещи с представители от целия Европейски съюз. На тях бяха обсъдени циклите на Европейския семестър 2014 и 2015 г.  Много добра възможност и основен момент от плана „Юнкер“ е новият Европейски фонд за стратегически инвестиции на стойност 21 млрд. евро, създаден с цел да се стимулират растежа и заетостта. Той трябва да бъде капацитет за нови инвестиции“, коментира зам.-председателят на бюджетната комисия в Народното събрание Диана Йорданова.

Тя допълни, че предстои на 12 февруари да бъде представен анализ пред ЕК  за пречките за кризата, от която все ЕС не е излязъл.

„Всички сме обединени около една теза – залагаме на икономически растеж и създаване на нови работни места. В рамките на посещението ни бяха обсъдени възможностите за структурни реформи. Има препоръките към отделните страни-членки, които трябва да станат по-демократични.  Нужно е обвързване на Стратегия 2020 и европейския семестър, така че да има възможност за гъвкавост по отношение на съдържанието и управлението, а крайната цел е малките и средни предприятия да създават растеж, като държавите-членки намалят административната тежест и подпомагат процеса за кандидатстване по проекти, което да доведе до по-социална Европа, до повече работни места. В основата на плана „Юнкер“ е и т.нар. триъгълник на доброто, който включва фискален контрол, структурни реформи и инвестиции, свързани с растеж. В тази връзка фискалната консолидация трябва да е такава, че да благоприятства растежа. Въпросният инвестиционен план задължително трябва да е съпътстван от социален елемент. Той включва сътрудничество на националните парламенти и европейския парламент по прием на регламенти за плана Юнкер, така че да е максимално балансиран за всички държави-членки. Най-важното е да бъде възстановено доверието между Европа и нейните граждани“, коментира акцентите си от посещението в Брюксел бургаският депутат.

По думите на Диана Йорданова европейската помощ трябва да благоприятства растежа – процедурите трябва да са изключително облекчени при кандидатстване за проекти и да няма дублиращи проверки от национални и европейски органи.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!