НАП Бургас с кампания за ускорено събиране на неплатени местни данъци и глоби

Териториалната дирекция на Националната агенция за приходите в Бургас започна кампания за ускорено събиране на неплатени в срок местни данъци и такси. Действията са насочени и към събирането на глоби, имуществени санкции, наложени от взискатели, в това число общини и държавни институции на територията на областите Бургас, Ямбол и Сливен. Задълженията на некоректните платци само за последите две години надхвърлят 4 милиона лева. С телефонно обаждане длъжниците се приканват да осъществят контакт с публичен изпълнител от НАП Бургас и в 14-дневен срок да предприемат действия по погасяване на задълженията. В противен случай ще бъдат предприети и крайните мерки на принудителното събиране, в това число и налагане на запор върху възнаграждения на длъжника, поясниха от приходното ведомство. В НАП Бургас вече е изготвен списък от 520 задължени лица, обажданията към които вече са в ход. Ефективността на този подход дава резултати, първите плащания постъпиха ден след проведените разговори, коментираха от териториалната структура на Агенцията.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!