НАП Бургас събра принудително от длъжници 2,5 млн. лв.

Два и половина милиона лева просрочени данъчни задължения постъпиха в бюджета след действия по принудително събиране, извършени от териториалната дирекция на Националната агенция за приходите в Бургас. От приходното ведомство в морския град уточниха, че сумите са събрани в изпълнение на Решение на Министерския съвет влязло в сила от първи декември миналата година. По силата на това решение, когато разпоредител с бюджет извършва плащане по договор със свой контрагент, който има дължими публични задължения, НАП налага запор върху предстоящата за изплащане сума в размер на вземането на длъжника от трето лице. Решението на Министреския съвет е част от мерките за повишаване на събираемостта на бюджетните приходи. Същевременно НАП Бургас е запорирал бъдещи вземания на фирми от трети лица в размер на близо 4 млн. лева.

Продължава и наблюдението на 500 фирми, регистрирани в НАП Бургас, всяка от които с просрочени данъчни и осигурителни задължения надхвърлящи 100 хил. лв. 60 от фирмите, най-големи длъжници, са под личния мониторинг на териториалния директор. От НАП Бургас апелират към длъжниците да търсят активно контакт с приходната администрация за постигане на споразумения за разсрочено погасяване на дълговете. Повече от двеста фирми от региона са се възползвали от тази възможност и са сключили споразумения за неотложни плащания, като по този начин не се затруднява дейността на фирмите, те могат да покриват най-неотложните си разходи и да изплащат своевременно трудови възнаграждения.

Към длъжниците, които обаче не предприемат никакви стъпки за погасяване на публичните задължения, се предприемат действия по възбрана и запор на имоти, движими и недвижими вещи. От началото на годината НАП Бургас е обявил и 25 търга за публична продажба на движима и недвижима собственост на длъжници.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!