НАП Бургас пуска на търг 16 000 тоалетни постелки

16 000 тоалетни постелки ще бъдат продадени на почти тройно по-ниска от пазарната цена на търг с тайно наддаване, обявен от териториалната дирекция на НАП Бургас. Стоката е получена на пристанище Бургас в контейнер, но поради неплащане в срок на дължимите такси и данъци, митническите власти са я обявили за изоставена в полза на държавата. Продажбата е обявена за 30 юни в сградата на ТД на НАП Бургас на ул.”Цар Петър” № 5-б. Желаещите да участват в търга могат да направят оглед в дните от 24 до 26 юни, във времето от 10.00 до 12.00 часа. Постелките са разделени в 8 групи, по 2 000 във всяка. Обявената цена за група е 8400 лева, като депозитът, също за група, е 1680 лева. Той трябва да бъде внесен до 26 юни по банков път. Предложенията се подават в НАП Бургас в запечатан непрозрачен плик, поотделно за всяка обявена група. От приходното ведомство в морския град коментират, че цените са много атрактивни, а търгът може да привлече вниманието на хотелиери. Повече информация може да се получи от интернет страницата на НАП www.nap.bg

От началото на годината отдел „Държавни вземания” в ТД на НАП Бургас е реализирал продажби на стойност над 600 хил.лв. Продадени са конфискувани в полза на държавата недвижими имоти, апартаменти, земеделски земи и моторни превозни средства.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!