Напрежението в ТЕЦ Сливен ескалира в нови протести

Предприятието си иска натрупаните задължения от НЕК

Напрежението сред колектива на ТЕЦ Сливен ескалира в нови и още по-радикални протести. Днес в 12 часа над 120 работници спряха ефективно работа и излязоха пред сградата на ТЕЦ-а, за да отстояват исканията си, които досега остават без отзвук. Стачката е срещу неаргументираното ограничаване на производството на ел. енергия, което е неизпълнимо по причини от технологично естество.

 

Недоволството на колектива от мълчанието на институциите се нагнети. Съществува реална опасност единственият ТЕЦ да прекрати работа и да остави гр. Сливен на студено през настъпващата зима. Топлата вода към обществени и жилищни сгради може да бъде спряна всеки момент. Ако това стане – 100-хилядният град ще се окаже в тежка социална криза. Към момента неизплатените от НЕК суми към предприятието възлизат на над 3.5 млн. лева. Това са пари, необходими за извършване на ремонти, материали и консумативи, за инвестиции в производството, за горива и, разбира се, за изплащане на заплати. В същото време количеството суровина – въглища, намиращо се на склад в ТЕЦ Сливен, е достигнало критичен минимум. Дефицитът е следствие от спирането на работа в Мина Черно Море.

Протестът в ТЕЦ-Сливен е породен от вредната държавна политика на намаляване на изкупната цена на ел. енергията от евтините енергоизточници, какъвто е сливенската топлофикация. Утвърдената от ДКЕВР изкупна цена на електрическата енергия, тази година спрямо миналата, е намалена с над 15лв/МВтч, или над 12 %. Това действие на ДКЕВР очевидно защитава определени корпоративни интереси в енергийния сектор, но не и обществения и държавен такъв. В същото време вече произведенета и изкупена от държавния монополист НЕК енергия не се заплаща редовно и в пълен обем. За заплати на работниците си и изплащане суровината на Мина Черно море ТЕЦ Сливен изразходва 90% от приходите си, а те основно са от продаваната ел. енергия. При рестриктивно плащане от около 75% на продукцията от НЕК и при това нередовно – предприятието не е способно да покрива дори заплатите на работниците си и тези в мината. Това породи и тежката криза с миньорските стачки под земята миналата седмица.

Заради критичното положение на енергетиката в Бургас миналата седмица се проведе Кръгла маса с участието на всички органи на местната и държавна власт, заедно със синдикатите и работодателските организации. Пред представители на МИЕ бяха посочени тревожните данни, че с неадекватната си и безхаберна политика правителството закрива въгледобивния отрасъл и то в момент, в който пред България е надвиснала опасността от газова криза през зимата, в условията на сериозна зависимост от чужди суровини.

Работниците от Топлофикация Сливен са решени да не спират протестите си до тогава, докато правителството и ДКЕВР не предприемат конкретни действия за принуждаване на НЕК да изплати в пълен обем изкупената електрическа енергия. Синдикатите и колективът са категорични, че решаването на проблемите на ТЕЦ Сливен е стигнало до точката на спешните мерки. Те настояват за действия, не на парче, а такива, които да доведат до трайни промени, гарантиращи ясни правила на работа, подкрепа на родното българско производство и енергийна независимост. Само така държавата, в лицето на отговорните институции, ще гарантира условията за упражняване на труд и неговото адекватно заплащане.

Топлофикация Сливен е единствената в страната, която през последните години възстанови изцяло абонатната си мрежа на топлоподаване в града в размера отпреди 25 г. Благодарение на коректната си, атрактивна и устойчива политика към гражданите ТЕЦ-ът се превърна в най-атрактивната алтернатива за отопление и топлоснабдяване. Желаещите са се включат на централно топлоподаване в града на Сините камъни непрекъснато расте и затрудненията са как да бъдат удовлетворени хилядите нови молби за абонати. С обърната към хората политика Топлофикацията изпълнява и сериозна социална функция, като единствената възможност за достъпно отопление на десетки хиляди семейства, голяма част от които бедни и в затруднено положение. В същото време предприятието не отчита масови откази от плащане на топлоенергия, каквито се срещат на други места. Сливенската общественост застава категорично зад исканията на ТЕЦ-а към правителството, за да защити правото си на постигнатата с цената на много усилия социална придобивка на евтино и качествено топлоснабдяване в града.

 

Утре стачката продължава.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!