Напредва строежът на новата библиотека в Бургас

„Новата библиотека и музеят за съвременно изкуство към нея ще бъдат готови както е планирано. Всички дейности по проекта вървят в срок“, съобщи зам.-кметът на Община Бургас по строителство инж. Чанка Коралска.

Дълги години сградата на бившата немската болница, на чието място се гради новият културен център, беше държавна собственост, но благодарение на решение на МС и в отговор на нуждата на град Бургас от нова съвременна библиотека, която да събере на едно място 4-те лъча на регионалната библиотека,  собствеността на сградата бе прехвърлена на Община Бургас.

Сградният комплекс ще съдържа и Културно-образователен център за съвременно изкуство, който да се превърне в пространство за излагане на изящно, приложно, декоративно изкуство, мода, интериорен, екстериорен и промишлен дизайн, развитие на творчески индустрии. Ще бъде обособена зона за детско творчество и зона с ателиета и работилници за млади автори. Друг основен мотив за реализацията на проект „Реконструкция и преустройство на съществуваща сграда в Културно – образователен център (музей) за съвременно изкуство и библиотека“  е липсата на голяма обществена сграда с достатъчно помещения за съхранение и използване на библиотечен фонд на Регионална Библиотека „П. К. Яворов“, гр. Бургас. 

В момента библиотеката е разположена в 4 отделни сгради, които са отдалечени една от друга: на ул. „Богориди“ №21, на ул. „Булаир“ №10, на ул. „Шар планина“ №18 и в ж.к. „Изгрев“ в ОДЗ №30.

С изпълнението на проекта ще се изгради модерна библиотека, отговаряща на изискванията на съвременния читател, която да обслужва целия фонд на Библиотека „П. К. Яворов“. Това е най-голямата обществена библиотека в Югоизточна България. Тя обхваща всички слоеве на населението от всички възрастови групи в Бургас и Бургаска област, работи активно за привличане на младите хора за читатели – главно ученици, студенти и млади специалисти. Предвидено е закупуване на ново обзавеждане за всички зали, читални и кабинети, което ще даде възможност за пълноценното изпълнение на предвидените функции. С реализиране на заложените в проекта дейности ще се осигури по – привлекателна и достъпна културна, образователна и възпитателна среда за всички граждани и гости на град Бургас. Проект „Реконструкция и преустройство на съществуваща сграда в Културно – образователен център (музей) за съвременно изкуство и библиотека“ ще бъде реализиран чрез комбинирана подкрепа на безвъзмездна финансова помощ от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, финансов инструмент „Фонд за устойчиви градове“ и собствен принос на Община Бургас.

 

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!