Най-много жилищни сгради въведени в експлоатция в Бургаска област

През четвъртото тримесечие на 2014 г. най-много жилищни сгради са въведени в експлоатация в Бургаска област – 107 сгради с 615 жилища в тях,  следвана от област Варна – 91 сгради с 438 жилища и област София – 79 сгради със 117 жилища, отчита Националният статистически институт. Спрямо съответното тримесечие на 2013 г. е регистрирано увеличение с 16.3%. Новопостроените жилища в Бургаска област са 615 или с 14.2% по-малко спрямо същия период на миналата година. От тях със стоманобетонна конструкция са 91.6% , с тухлена – 8.4%.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!