Над 600 кандидати за стаж в EVN България през 2015 г.

От началото на юли 2015 г. EVN България организира за 10-та поредна година стажантска програма „Младежи с бъдеще“. Тя е насочена към амбициозни студенти от технически и икономически специалности на български и чуждестранни университети, които търсят възможност да развият своя потенциал в реална бизнес среда.

За тазгодишното издание на програмата беше проявен силен интерес, като над 600 млади специалисти се кандидатираха за участие в нея. След процедура по избор общо 40 студенти бяха одобрени и ще имат възможност да проведат стаж в дружеството.

Общо 25 от одобрените стажанти ще специализират в централните отдели на дружествата от групата на ЕVN България, а 15 ще проведат стажа си в клиентските центрове на дружеството на територията на Югоизточна България. Продължителността на летния стаж е три месеца и се провежда през юли, август и септември.

И през 2015 г. стажантите ще имат възможност да работят по реални и значими проекти, подкрепяни от опитни и квалифицирани специалисти. Всеки един от стажантите ще проведе стажа си под личното ръководство и съвети на ментори – експерти от съответната професионална сфера.

Програмата „Младежи с бъдеще“ предлага:

  • запознаване с дейността на EVN България и придобиване на ценен опит в областта на енергетиката, технологиите и икономиката
  • непосредствен контакт с едни от най-добрите професионалисти в бранша
  • участие в иновативни проекти
  • възможност за прилагане на теоретичните знания в реална работна среда
  • използване на най-добрите практики
  • работа в международна компания
  • заплащане на стажа.

 

Повече информация за програмата „Младежи с бъдеще“ на EVN България е налична на:
http://www.evn.bg/Karieri/mladezhi_s_badeshte.aspx
Инициативата на ЕVN България „Младежи с бъдеще“ стартира през 2006 гoдина. За положителните резултати на програмата свидетелства засиленият интерес към нея: в периода 2006 – 2014 г. в нея са участвали над 290 студенти, а общият брой на кандидатите е над 2900. Чрез програмата „Младежи с бъдеще“ EVN България отваря врати за млади, образовани и амбициозни студенти, които искат да се запознаят на практика с бизнеса, технологиите и иновациите в един международен енергиен концерн.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!