Над 400 блока в Бургас могат да бъдат санирани безвъзмездно

Над 400 блока с близо 55 000 жилища могат да бъдат санирани безвъзмездно в Бургас.Става въпрос за едропанелни, ППК и ЕПК сгради, които отговарят на условията на Националната програма за енергийно обновяване.

Общият бюджет на новия фонд за саниране е 1 млрд. лв. за 2015 г., които ще бъдат разпределени между общините, в зависимост от активността на гражданите.

Принципът за финансиране е състезателен, затова колкото по – бързо хората в блоковете се организират и регистрират сдружение на собствениците по реда на ЗУЕС, толкова шансът им да спечелят средства е по-голям. Общинска администрация е в пълна готовност за съдействие. Желаещите да се възползват от възможността блокът им да бъде саниран безвъзмездно могат да заявят интерес до инж. Юлия Димитрова, общински експерт по строителство и енергийна ефективност.

В програмата могат да участват блокове, които имат над 36 жилища в тях. Те ще трябва да се регистрират като юридически лица, като за това съгласие трябва да дадат минимум 67 % от собствениците на идеални части в тях. След като получат Булстат като етажни собственици, те вече могат да подадат заявление за безплатно саниране.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!