Над 18 млн. лв. харчат за чистотата на Бургас през 2015 г.

Общо 18 348 000 лв. ще бъдат похарчени за чистотата на територията на община Бургас през тази година, показва план-сметката за 2015 г., внесена одобрена от Общинския съвет. Това е с над 1,2 млн. лв. повече в сравнение с миналата година. Основно увеличението на разходите се дължи на въвеждането в експлоатация на новото регионално депо и съпътстващите инсталации, въвеждане на редица допълнителни дейности и на увеличаване размера на отчисленията от 22 на 28 лв. на тон отпадък. Освен това в града вече има и нови обществени пространства – площад „Тройката“ и новата Морска гара, които също ще трябва да се почистват. Близо 9 млн. лв. ще се отделят за събиране и транспортиране на отпадъци и осигуряване на контейнери за боклука. 5 440 000 лв. са отделени за метене и миене на улици и риене на преспите по общинската пътна мрежа. 3 934 000 лв. ще бъдат за депониране, изграждане, закриване на депа и др. съоръжения за обезвреждане.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!