Наблюдават птиците в Атанасовското езеро с модерна електронна система

Мониторингът на птиците в Бургаските езера, който се извършва от експертите на Българско дружество за защита на птиците (БДЗП) вече използва мобилното приложение SmartBirds Pro за професионално събиране на полева биологична информация. Приложението, разработено от БДЗП, облекчава и значително ускорява събирането на научни данни и техния анализ и прави наблюдението на птици достъпно за много хора – учени, доброволци, граждани с интерес в биоразнообразието. Електронният дневник, който може да се ползва на таблет или телефон позволява бързо и лесно записване на наблюдаваните птици, точно определяне на GPS координатите, автоматично въвеждане на данни за наблюдател, дата и час, поведение на птиците и не на последно място бързо експортиране в базата данни на БДЗП.
Събраните по време на юлския мониторинг данни показват, че размножителният сезон за птиците тази година е много добър. Валежите през пролетта не са нанесли сериозни щети върху гнездовите колонии в Атанасовско езеро и те имат висока успеваемост и десетки излюпени малки.
Особено успешни са двата насипни острова в Южни солници, единият от които бе построен по време на последната младежка бригада в езерото. След изключително неблагоприятния гнездови сезон през 2014, когато силните дъждове нанесоха огромни щети, тази година на двата действащи острова загнездиха общо 200 двойки речни рибарки и единични двойки саблеклюни и кокилобегачи.

В основната колония в Северната част на Атанасовско езеро са установени близо 600 двойки саблеклюни, като някои вече имат малки. Събрани бяха и данни за загуби от наземни хищници, които са сравнително ограничени в сравнение с предни години, за което допринася и изградената от доброволците на БДЗП защитна система по-рано тази пролет.
Мониторингът на птиците в Атанасовско езеро се осъществява от БДЗП, в рамките на проект „Солта на живота“, който се изпълнява от Българска фондация Биоразнообразие, в партньорство с БДЗП и Черноморски солници АД и се финансира от Програма LIFE+ на Европейската комисия.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!